Nawigacja: Strona główna

Witamy na stronie internetowej poświęconej technice georadarowejNa naszej stronie znajdą Państwo informacje o georadarach - urządzeniach do badań nieniszczących podłoża. Zapraszamy do zapoznania się z historią technologii georadarowej. W zakładce technika znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat pracy i parametrów georadaru.

Georadar to urządzenie do bezinwazyjnego badania gruntu lub innego podłoża. Istotą badań georadarowych jest wysyłanie pojedynczych impulsów fali elektromagnetycznej i rejestracja ich odbić od różnych elementów wewnątrz badanego ośrodka. Fale elektromagnetyczne odbijają się od wszelkich obiektów różniących się od otoczenia określonymi parametrami elektrycznymi (przewodność elektryczna i wartość stałej dielektrycznej). Dzięki temu możliwe jest zlokalizowanie m.in. rur i kabli w gruncie, granic warstw geotechnicznych, zakopanych obiektów kubaturowych itp. Pole działania georadarów to jednak nie tylko podłoże gruntowe. W zależności od użytych anten georadar może penetrować zarówno otwarte tereny w poszukiwaniu głębokich struktur geologicznych jak również ściany i fundamenty w celu lokalizacji zbrojenia, pustek lub kabli.