Nawigacja: Zastosowania

Ogólnym zastosowaniem georadaru jest nieinwazyjne badanie ośrodka gruntowego pod kątem detekcji anomalii spowodowanych zróżnicowanymi parametrami elektrycznymi (stała dielektryczna i przewodność elektryczna). W związku z powyższym, georadar można stosować do poszukiwania nie tylko obiektów podziemnych ale także granic czy warstw geologicznych.

Główne zastosowania: